3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

09:07:22 up 158 days, 16:33, 1 user, load average: 0.62, 0.60, 0.58