3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

09:38:23 up 124 days, 11:31, 0 users, load average: 0.32, 0.49, 0.55