3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

19:10:43 up 51 days, 3:36, 1 user, load average: 0.59, 0.54, 0.50