3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

12:36:03 up 101 days, 20:01, 1 user, load average: 0.55, 0.50, 0.50