3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

22:39:28 up 50 days, 4:14, 0 users, load average: 0.31, 0.42, 0.43