3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

13:45:18 up 11 days, 15:38, 0 users, load average: 0.71, 0.61, 0.65